Rekenkern Energie-Index voor Susteen

Meer comfort, lagere woonlasten en een beter milieu. Dat is de ambitie van Susteen, die zij willen bereiken door onder andere advies op maat te geven. BuildDesk heeft voor Susteen een speciale rekenkern ontwikkeld die hen hierbij ondersteunt. De in MS Excel geleverde rekenkern voert berekeningen uit conform het Nader Voorschrift en het definitieve energielabel. Susteen integreert deze rekenkern in haar eigen software, die voor de advisering van woningeigenaren voor optimale energiebesparingsmaatregelen wordt gebruikt.

Conform BRL9510
Susteen heeft de Energie-Index berekening met deze rekenkern laten attesteren conform BRL9501. Hiermee voldoet de rekenkern aan de eisen om een officiële Energie-Index (EI) te berekenen. De rekenkern biedt Susteen bovendien de mogelijkheid om te voorspellen wat het definitieve energielabel zal zijn wanneer dit wordt afgemeld met de officiële tool van de rijksoverheid.

Meer weten?
Neem dan contact op met Richard Oomen via richard.oomen@builddesk.com of telefoon 026 353 7272.